EU's udbudsregler PDF

Bogen EU's udbudsregler blev skrevet den 01-09-2017 af forfatteren Ruth Nielsen. Du kan læse bogen EU's udbudsregler i PDF, ePUB, MOBI format på vores hjemmeside rebelsmicrobrewery.it. Her finder du også andre bøger af forfatteren Ruth Nielsen.

Rebelsmicrobrewery.it EU's udbudsregler Image
BESKRIVELSE
Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014. Bogen har primært et teoretisk sigte. Den tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer også implementeringen heraf i dansk ret.EU’s primærret af betydning for udbud (traktaterne, de almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder) er udviklet gradvis i de ca. 60 år EF/EU har eksisteret. I de første år blev reglerne om offentlige udbud overvejende set som et eksempel på anvendelse af logikken bag EU’s indre marked. Efter Lissabon-Traktatens ikrafttræden (den 1.12.2009) betegner art. 3 TEU den variant af markedsøkonomi, EU bygger på, som social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. I forarbejderne til udbudsdirektivet fra 2014 ses offentlige udbud som et markedsbaseret instrument til at realisere Europa 2020-strategien om intelligent, dvs. videns- og innovationsbaseret, bæredygtig og inklusiv vækst.Ud over primærretten er der på EU-niveau vedtaget særlige direktiver om udbud, i 2014 et generelt udbudsdirektiv (2014/24/EU), et koncessionsdirektiv (2014/23/EU) og et forsyningsvirksomhedsdirektiv (2014/25/EU). Udbudsdirektivet fra 2014 er hovedemnet i nærværende bog, der også indeholder et kapitel om koncessionskontrakter, mens forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke gennemgås nærmere. Denne anden udgave af bogen er opdateret med den seneste praksis fra EU-Domstolen. Der er ikke taget hensyn til materiale fremkommet efter 1. maj 2017.Forfatterne er professor (mso), ph.d. Grith Skovgaard Ølykke og professor, dr. jur. Ruth Nielsen, begge CBS.
FORFATTER Ruth Nielsen
UDGIVELSESDATO 01-09-2017
FILNAVN EU's udbudsregler.pdf
FILSTØRRELSE 5,92 MB
ISBN 9788771980295
Tærskelværdier 2020 og 2021 - KFST

PUBLIC PROCUREMENT - Lexnet

Puwuls verden.pdf

Den stora kärleken.pdf

Klimaklar kristendom.pdf

Dom svenska flickorna.pdf

Fånga tjuvryttarna.pdf

Valg der skaber viden.pdf

Mit Grønland.pdf

Afsked med almagten.pdf

Statskollektivisme og spildproduktion.pdf

Kære Agnes!.pdf

Alt jeg siger er sandt.pdf

Skoven.pdf

Farlige Fifi.pdf

Leonard Cohen - et liv.pdf

FC Mezzi 2: Kupambana Hadi Mwisho.pdf

Seje Selma - finder en hund.pdf

Enevælde og rationalisme 1650 - 1720.pdf

Mary.pdf

Helvede åbent.pdf