Teoretisk Vandhygiejne PDF

Teoretisk Vandhygiejne er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter P. Harremoës. På vores hjemmeside rebelsmicrobrewery.it kan du læse P. Harremoës bog online og også downloade det gratis!

Rebelsmicrobrewery.it Teoretisk Vandhygiejne Image
BESKRIVELSE
Klassisk lærebog fra 1994.Teknisk hygiejne er et udpræget tværfagligt fag. Det er faget, hvor der er brug for hydrologi, hydraulik, hydrodynamik, kemi, kemiteknik, mikrobiologi, tekniskbiokemi, epidemiologi, m.v. Faget teknisk hygiejne opstod som en konsekvens afkolera-epidemierne, som hærgede Europas byer i 1850' erne og som tydeligt viste nødvendigheden af ordnede vandforsynings- og kloakeringsforhold i moderne bysamfund. Den første forelæsning på Polyteknisk Læreanstalt i faget teknisk hygiejne fandt sted den l. februar 1865. I forrige århundrede var de tekniskhygiejniske problemer en væsentlig drivkraft i udviklingen af den grundlæggende hydraulik, men siden har teknisk hygiejne i stor udstrækning udviklet sig på et empirisk grundlag og har i sin praktiske udfoldelse været meget præget af traditioner. Det har været et internationalt fænomen, at teknisk-hygiejnisk praksis i længere tid kun i ringe omfang har været påvirket af en rivende teoretisk udvikling inden for beslægtede fagområder, f.eks. hydrologi, avanceret hydraulik, hydrodynamik, kemisk og biologisk reaktionskinetik, m.v. - til trods for at denne udvikling kan finde umiddelbar anvendelse inden for teknisk hygiejne.Denne lærebog i teoretisk vandhygiejne er et led i bestræbelserne på at udbygge det teoretiske grundlag for teknisk hygiejne med hensyn til vandkvalitet. Bogen samler de grundlæggende teorier, som er fælles for problemer vedrørende vandforurening og problemer vedrørende vandrensning.
FORFATTER P. Harremoës
UDGIVELSESDATO 06-02-2013
FILNAVN Teoretisk Vandhygiejne.pdf
FILSTØRRELSE 8,87 MB
ISBN 9788750210566
Få Teoretisk Vandhygiejne af M Henze som e-bog i PDF ...

[8] Harremo6s, P, Jansen, J. la Cour and G.H. Kristensen (1982) Practical Problerns Related to Nitrogen Bubble Formation in Fixed Film Reactors. Progress in Water Technology, 12, No. 6, 253-269. [9] HarremoQs, P et al (1989): Teoretisk vandhygiejne. (Water Chemistry) Polytekiiisk Forlag, Lyngby, Denmark.

Khadzji-Murat.pdf

En julehistorie - og så alligevel ikke.pdf

Saga.pdf

Kennedys største taler -.pdf

Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager.pdf

Ren Kjærlighed kan jo aldrig dø.pdf

Som sagt.pdf

Stasi og den vesttyske terrorisme.pdf

Adam Homo.pdf

Civiliseret foragt.pdf

Grøntsager.pdf

Lärarinnan och studenten.pdf

Indledende erhvervsøkonomi.pdf

Upproret i Kautokeino.pdf

MUSEUM OF O.O.O..pdf