International Skatteret PDF

International Skatteret er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Aage Michelsen. På vores hjemmeside rebelsmicrobrewery.it kan du læse Aage Michelsen bog online og også downloade det gratis!

Rebelsmicrobrewery.it International Skatteret Image
BESKRIVELSE
4. udgave af International skatteret udgør utvivlsomt et nyt originalt bidrag til forskningen på skatteområdet. Bogen behandler dansk udlandsskatteret, international skatteret i snæver forstand, dvs. folkeretlige regler, herunder først og fremmest dobbeltbeskatningsaftaler, samt EU-skatteretten som den internationale skatterets tredje dimension. Bogen lægger hovedvægten på de grundlæggende principper i den internationale skat­teret og i mindre grad på mere tekniske, herunder beregningstekniske spørgs­mål.I forhold til 3. udgave af bogen fra 2003 samles der i 4. udgave op på de seneste 14 års udvikling i lovgivningen og retspraksis ligesom bogen er udvidet med helt nye kapitler inden for EU-skatteretten og koncernbeskatning.
FORFATTER Aage Michelsen
UDGIVELSESDATO 20-12-2017
FILNAVN International Skatteret.pdf
FILSTØRRELSE 4,55 MB
ISBN 9788761939548
Armslængdeprincippet i Dansk og International Skatteret ...

4. udgave af International skatteret udgør utvivlsomt et nyt originalt bidrag til forskningen på skatteområdet. Bogen behandler dansk udlandsskatteret, international skatteret i snæver forstand, dvs. folkeretlige regler, herunder først og fremmest dobbeltbeskatningsaftaler, samt EU-skatteretten som den internationale skatterets tredje dimension.

Leskiäidin lapset.pdf

Skatten hæves.pdf

To tunger.pdf

18-åring begick två mord inom två månader.pdf

Fupfabrikken - i hælene på Stein Bagger og bedragere på første klasse.pdf

El pie del diablo.pdf

Ved Chesil Beach.pdf

Hans og Grete.pdf

Søren Emil Carlsen.pdf

Hänsel und Gretel.pdf