Kapitalmarkedsloven PDF

Bogen Kapitalmarkedsloven blev skrevet den 09-03-2020 af forfatteren Jesper Lau Hansen. Du kan læse bogen Kapitalmarkedsloven i PDF, ePUB, MOBI format på vores hjemmeside rebelsmicrobrewery.it. Her finder du også andre bøger af forfatteren Jesper Lau Hansen.

Rebelsmicrobrewery.it Kapitalmarkedsloven Image
BESKRIVELSE
Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatteren kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017.Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.
FORFATTER Jesper Lau Hansen
UDGIVELSESDATO 09-03-2020
FILNAVN Kapitalmarkedsloven.pdf
FILSTØRRELSE 8,37 MB
ISBN 9788757436396
L 155 - 2016-17 (oversigt): Forslag til lov om ...

Kapitalmarkedsloven § 213 § 213 Finanstilsynet skal for udstedere af omsættelige værdipapirer med hjemsted i Danmark kontrollere, at reglerne om finansielle oplysninger i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 183-193 i lov om finansiel virksomhed, årsregnskabsloven, §§ 82 og 83 i lov om investeringsforeninger m.v. og § 131 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. er ...

Miljøterapi med barn og unge : organisasjonen som terapeut.pdf

Godset Avon Castle.pdf

Mosemanden.pdf

De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen.pdf

Grundtvig.pdf

Norske Kriminalsaker 1980.pdf

Sådan får du et bedre job.pdf

Lars von Trier's Renewal of Film 1984-2014.pdf

Ræve.pdf

En troskyldig rejsende i Frankrig, Italien og Spanien.pdf

Burlesque.pdf