Metodebogen PDF

Metodebogen er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Noona Elisabeth Jensen. På vores hjemmeside rebelsmicrobrewery.it kan du læse Noona Elisabeth Jensen bog online og også downloade det gratis!

Rebelsmicrobrewery.it Metodebogen Image
BESKRIVELSE
Metodebogen præsenterer forskellige studiemetoder i pædagoguddannelsen og sætter dem i relation til udviklingen inden for uddannelsen og det pædagogiske felt. Udgangspunktet er pædagoguddannelsens placering mellem profession og akademisering. Hensigten er at dække de pædagogstuderendes behov for at diskutere de krav og udfordringer, de møder i deres uddannelse. Bogen stiller derfor skarpt på det forhold, at de studerende både skal kvalificere sig til en praktisk profession og bruge videnskabelige metoder i løbet af uddannelsen.Bogen behandler desuden den sociale læring, der finder sted i uddannelsen, ligesom den beskæftiger sig med den undervisning, der foregår på studiet, dels for at de studerende kan få et indblik i nogle af de overvejelser, der gøres i forbindelse med undervisning, dels for at underviserne kan få et andet perspektiv på undervisning end deres eget.Denne 2. udgave er revideret på baggrund af reformen af pædagoguddannelsen 2014. Der er tilføjet kapitler om portfolio og studiemetoder, og bogen er suppleret med et selvstændigt kapitel om BA-projektet. Desuden sættes der fokus på metoder til indsamling af empiri gennem hele uddannelsen.Metodebogen henvender sig både til pædagogstuderende og undervisere på pædagoguddannelsen. De pædagogstuderende vil kunne genkende deres egen situation, det pædagogiske hverdagsarbejde og de specifikt pædagogfaglige problemstillinger i bogen.Noona Elisabeth Jensen er cand.phil. i pædagogik, lektor i pædagogik ved Pædagoguddannelsen Sydhavn, Professionshøjskolen UCC.
FORFATTER Noona Elisabeth Jensen
UDGIVELSESDATO 15-01-2016
FILNAVN Metodebogen.pdf
FILSTØRRELSE 4,49 MB
ISBN 9788741261171
Metodebogen - Forlaget Columbus

Metodebogen - pædagogstuderende mellem profession , Noona E. Jensen, år 2014, 2 udgave, "Metodebogen" er en lærebog til studerende og undervisere på pædagoguddannelsen, der præsenterer en række forskellige studiemetoder og sætter disse i relation til uddannelsens og pædagogikkens udvikling.

Literacydidaktik i fagene - på mellemtrinnet.pdf

Dannelsens dialektik .pdf

Nordseeküsten-Radweg 2.pdf

Solby - Hvis en stok kunne flyve 1.pdf

Skovenes dyb.pdf

Den gode mand.pdf

Cyklonens øje.pdf

Dansk.pdf

Göteborgsgata, brandgul sol.pdf

Du må ønske , hvad du vil.pdf

To gange seksten års tugthus.pdf

Eksistentielle livskriser.pdf

Den utrolige historie om den første flyvemaskine.pdf

Min egen kuffert med børnesange for de små. Flotte sangkort.pdf

Etruskermordene.pdf