Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse PDF

Bogen Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse blev skrevet den 06-01-2020 af forfatteren Jan Svennevig. Du kan læse bogen Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse i PDF, ePUB, MOBI format på vores hjemmeside rebelsmicrobrewery.it. Her finder du også andre bøger af forfatteren Jan Svennevig.

Rebelsmicrobrewery.it Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse Image
BESKRIVELSE
Språklig samhandling gir en oversiktlig, helhetlig og faglig oppdatert innføring i språklig kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Gjennom et rikt, autentisk eksempelmateriale presenterer forfatteren begreper og metoder for å analysere samtaler og tekster i det virkelige liv. Han viser hvordan mening skapes ved bruk av ressurser som verbalspråk, bilder og gester og hvordan muntlige og skriftlige tekster bygges opp og struktureres for å fungere i ulike kontekster. Andre sentrale temaer i boka er hvordan språklige valg bidrar til å danne sosiale relasjoner mellom mennesker og til å skape ulike oppfatninger av virkeligheten. I Språklig samhandling får leseren grunnleggende innføring i disipliner som semiotikk, pragmatikk, diskursanalyse, tekstlingvistikk, stilistikk, retorikk og samtaleanalyse. Boka egner seg for alle som vil lære mer om språk, kommunikasjon og tekst, for eksempel studenter i språk- og kommunikasjonsfag og norsklærere i videregående skole.
FORFATTER Jan Svennevig
UDGIVELSESDATO 06-01-2020
FILNAVN Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse.pdf
FILSTØRRELSE 2,61 MB
ISBN 9788202626181
Språklig samhandling : innforing i kommunikasjonsteori og...

Nowhere is the need for handling complexity more pertinent than in addressing environmental issues. Our study explores students' situated constructs of complexity in unfolding discourses on... Språklig Samhandling: Innføring i Kommunikasjonsteori Og Diskursanalyse.

Som et spejl – mit liv med skizofreni.pdf

Fiskeørnen.pdf

Sødbitter.pdf

Har du tid?.pdf

Trylle-spejlet.pdf

FRA MATROS TIL DRILLER.pdf

Jeg har ikke flere patroner.pdf

Vi er her kun til låns i al slags vejr.pdf

Fremtidsminder.pdf

My Little Pony - Equestria Girls - Die Geschichte von Everfree.pdf

Rejsen - en kvindes intime bekendelser 5.pdf

Kägelspel.pdf

På øhop i Østersøen.pdf

Markus spille fodbold.pdf

Kim og den gavmilde tyv.pdf