Strafferet og menneskeret PDF

Strafferet og menneskeret er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Trine Baumbach. På vores hjemmeside rebelsmicrobrewery.it kan du læse Trine Baumbach bog online og også downloade det gratis!

Rebelsmicrobrewery.it Strafferet og menneskeret Image
BESKRIVELSE
Denne bog giver for første gang i dansk ret en samlet fremstilling af menneskerettens indflydelse på den danske strafferet.Forfatteren gennemgår systematisk menneskerettighedernes betydning for den nationale strafferet, set fra både gerningspersonens og ofrets perspektiv.Ud fra gerningspersonsperspektivet behandles bl.a.:•Det strafferetlige legalitetsprincip både i dansk ret og efter artikel 7 i Menneskerettighedskonventionen,•De materielle menneskerettigheders betydning for strafferetten - både på kriminaliseringsniveauet og på retsanvendelsesniveauet.Fra et offerperspektiv behandles bl.a.:•Den menneskeretlige doktrin om statens positive forpligtelser,•Statens positive forpligtelser i relation til de objektive straffrihedsgrunde.Forfatteren behandler desuden i relation til ovenstående diskriminationsforbuddets betydning for strafferetten og kommer bl.a. også ind på statens fysiske magtanvendelse og pligterne i anledning heraf. Bogen afsluttes med et kapitel om krydsende menneskerettigheder (gerningspersonens menneskerettigheder over for ofrets).MålgruppeBogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig med strafferetlige spørgsmål, både akademikere og praktikere - ikke mindst dommere, advokater, forsvarere, anklagere og embedsmænd.Om forfatterenTrine Baumbach er lektor, ph.d. i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
FORFATTER Trine Baumbach
UDGIVELSESDATO 27-08-2014
FILNAVN Strafferet og menneskeret.pdf
FILSTØRRELSE 8,93 MB
ISBN 9788761935816
Strafferet og menneskeret (Hæftet, Dansk) af Trine Baumbach

Køb Strafferet og menneskeret af Trine Baumbach som bog på dansk til markedets laveste pris og få leveret i morgen. Denne bog giver for første gang i dansk ret en samlet fremstilling af menneskerettens indflydelse ..

Zehras flugt.pdf

DET EVIGE VERDENSBILLEDE, BOG 2 (DET TREDJE TESTAMENTE).pdf

Et spøgelse i provinsen.pdf

Smag.pdf

De 5 på nye eventyr.pdf

Naturen i Danmark.pdf

Springtime.pdf

Sværdets Mester 2 - Den Udstødte Prins.pdf

Mening i forandring.pdf

Mig før dig - filmudgave.pdf

De djärvaste uppdragen.pdf

Managerwissen kompakt - Frankreich.pdf

E-sport, Sort Fagklub.pdf

I dine øjne.pdf

Mit lys brænder.pdf